Priser för företagskunder

Priserna är per enkelresa och i svenska kronor (SEK) exklusive 25 procent moms.
Personbil upp till 6 meter
Kontantbiljett   348,00
EasyGo på Øresundsbron   330,60
10-turskort *   237,60
ØresundBusiness 1 - 4 enkelresor per år   320,00
ØresundBusiness 5 - 1.000   151,00
ØresundBusiness 1.001 - 10.000   146,00
ØresundBusiness 10.001 -   140,00
Bil med släp, varubil och minibuss 6 - 9 meter
Kontantbiljett   696,00
EasyGo på Øresundsbron   696,00
ØresundBusiness 1 - 4 enkelresor per år   640,00
ØresundBusiness 5 - 1.000   302,00
ØresundBusiness 1.001 - 10.000   292,00
ØresundBusiness 10.001 -   280,00
Lastbil 9 - 20 meter
Kontantbiljett 1 160,00
EasyGo på Øresundsbron 1 160,00
ØresundBusiness 1 - 500 enkelresor per år 560,00
ØresundBusiness 501 - 2.000  540,00
ØresundBusiness 2.001 - 5.000 510,00
ØresundBusiness 5.001 - 10.000 500,00
ØresundBusiness 10.001 - 485,00
Lastbil över 20 meter
Kontantbiljett 1 740,00
EasyGo på Øresundsbron 1 740,00
ØresundBusiness 1 - 500 enkelresor per år 840,00
ØresundBusiness 501 - 2.000 810,00
ØresundBusiness 2.001 - 5.000 765,00
ØresundBusiness 5.001 - 10.000 750,00
ØresundBusiness 10.001 - 727,00
Buss över 9 meter
  12-timmars t/r-biljett  
Kontantbiljett   1 600,00
EasyGo på Øresundsbron   1 600,00
ØresundBusiness 1 - 100 enkelresor per år 1 492,00 1 230,00
ØresundBusiness 101 - 500 1 652,00 1 180,00
ØresundBusiness 501 - 2.000 1 582,00 1 130,00
ØresundBusiness 2.001 - 4.000 1 498,00 1 070,00
ØresundBusiness 4.001 - 1 414,00 1 010,00
Linjelagd busstrafik ...    
ØresundBusiness 5.001 - 6.500   700,00
ØresundBusiness 6.501 - 8.000   645,00
ØresundBusiness 8.001 -   535,00


*) När du köper ett 10-turskort betalar du för samtliga turer i förskott. Kortet kostar 2 376 SEK exkl moms och är giltigt i ett år från det datum då du använder det första gången. Om du inte använder samtliga turer återbetalas kortets pris minus kontantpriset för de använda turerna - dock senast 12 månader efter att kortets giltighetstid gått ut. Återbetalning sker mot en administrationsavgift på 50 SEK. Kontakta Øresundsbrons kundcenter för eventuell återbetalning.