Priser för företagskunder

Priserna är per enkelresa och i svenska kronor (SEK) exklusive 25 procent moms.
Personbil upp till 6 meter
Kontantbiljett   368,00
EasyGo på Øresundsbron   349,60
10-turskort1   253,60
ØresundBusiness 1 - 4 enkelresor per år   340,00
ØresundBusiness 5 - 1.000   156,00
ØresundBusiness 1.001 - 10.000   151,00
ØresundBusiness 10.001 -   145,00
Bil med släp, varubil och minibuss 6 - 9 meter
Kontantbiljett   736,00
EasyGo på Øresundsbron   736,00
ØresundBusiness 1 - 4 enkelresor per år   680,00
ØresundBusiness 5 - 1.000   312,00
ØresundBusiness 1.001 - 10.000   302,00
ØresundBusiness 10.001 -   290,00
Lastbil 9 - 20 meter
Kontantbiljett 1 232,00
EasyGo på Øresundsbron 1 232,00
ØresundBusiness 1 - 500 enkelresor per år 580,00
ØresundBusiness 501 - 2.000  555,00
ØresundBusiness 2.001 - 5.000 525,00
ØresundBusiness 5.001 - 10.000 515,00
ØresundBusiness 10.001 - 500,00
Lastbil över 20 meter
Kontantbiljett 1 848,00
EasyGo på Øresundsbron 1 848,00
ØresundBusiness 1 - 500 enkelresor per år 870,00
ØresundBusiness 501 - 2.000 832,00
ØresundBusiness 2.001 - 5.000 787,00
ØresundBusiness 5.001 - 10.000 772,00
ØresundBusiness 10.001 - 750,00
Buss över 9 meter
  12-timmars t/r-biljett  
Kontantbiljett   1 716,00
EasyGo på Øresundsbron   1 716,00
ØresundBusiness 1 - 100 enkelresor per år 1 785,00 1 275,00
ØresundBusiness 101 - 500 1 715,00 1 225,00
ØresundBusiness 501 - 2.000 1 645,00 1 175,00
ØresundBusiness 2.001 - 4.000 1 554,00 1 110,00
ØresundBusiness 4.001 - 1 463,00 1 045,00
Linjelagd busstrafik ...    
ØresundBusiness 5.001 - 6.500   740,00
ØresundBusiness 6.501 - 8.000   670,00
ØresundBusiness 8.001 -   560,00


1) När du köper ett 10-turskort betalar du för samtliga turer i förskott. Kortet kostar 2 536 SEK exkl moms och är giltigt i ett år från det datum då du använder det första gången. Om du inte använder samtliga turer återbetalas kortets pris minus kontantpriset för de använda turerna - dock senast 12 månader efter att kortets giltighetstid gått ut. Återbetalning sker mot en administrationsavgift på 50 SEK. Kontakta Øresundsbrons kundcenter för eventuell återbetalning.
 
green button hover left green button hover right gray button hover left gray button hover right gray reverse button hover left gray reverse button hover right