Priser för företagskunder

Priserna är per enkelresa och i svenska kronor (SEK) exklusive 25 procent moms.

Priserna gäller till och med den 31 december 2014. Se priserna för 2015 här.
Personbil upp till 6 meter
  SnabbTur2  
Kontantbiljett   320,00
EasyGo på Øresundsbron   304,00
10-turskort1   237,60
ØresundBusiness 1 - 4 enkelresor per år 240,00 320,00
ØresundBusiness 5 - 1.000 113,00 151,00
ØresundBusiness 1.001 - 10.000 110,00 146,00
ØresundBusiness 10.001 - 105,00 140,00
Bil med släp, varubil och minibuss 6 - 9 meter
  SnabbTur2  
Kontantbiljett   640,00
EasyGo på Øresundsbron   640,00
ØresundBusiness 1 - 4 enkelresor per år 480,00 640,00
ØresundBusiness 5 - 1.000 226,00 302,00
ØresundBusiness 1.001 - 10.000 220,00 292,00
ØresundBusiness 10.001 - 210,00 280,00
Lastbil 9 - 20 meter
Kontantbiljett 1 160,00
EasyGo på Øresundsbron 1 160,00
ØresundBusiness 1 - 500 enkelresor per år 560,00
ØresundBusiness 501 - 2.000  540,00
ØresundBusiness 2.001 - 5.000 510,00
ØresundBusiness 5.001 - 10.000 500,00
ØresundBusiness 10.001 - 485,00
Lastbil över 20 meter
Kontantbiljett 1 740,00
EasyGo på Øresundsbron 1 740,00
ØresundBusiness 1 - 500 enkelresor per år 840,00
ØresundBusiness 501 - 2.000 810,00
ØresundBusiness 2.001 - 5.000 765,00
ØresundBusiness 5.001 - 10.000 750,00
ØresundBusiness 10.001 - 727,00
Buss över 9 meter
  12-timmars t/r-biljett  
Kontantbiljett   1 600,00
EasyGo på Øresundsbron   1 600,00
ØresundBusiness 1 - 100 enkelresor per år 1 722,00 1 230,00
ØresundBusiness 101 - 500 1 652,00 1 180,00
ØresundBusiness 501 - 2.000 1 582,00 1 130,00
ØresundBusiness 2.001 - 4.000 1 498,00 1 070,00
ØresundBusiness 4.001 - 1 414,00 1 010,00
Linjelagd busstrafik ...    
ØresundBusiness 5.001 - 6.500   700,00
ØresundBusiness 6.501 - 8.000   655,00
ØresundBusiness 8.001 -   535,00


1) När du köper ett 10-turskort betalar du för samtliga turer i förskott. Kortet kostar 2 376 SEK exkl moms och är giltigt i ett år från det datum då du använder det första gången. Om du inte använder samtliga turer återbetalas kortets pris minus kontantpriset för de använda turerna - dock senast 12 månader efter att kortets giltighetstid gått ut. Återbetalning sker mot en administrationsavgift på 50 SEK. Kontakta Øresundsbrons kundcenter för eventuell återbetalning.

2) SnabbTurspriset gäller på vardagar med utresa mellan kl. 17-24, samt på helger och helgdagar under hela dygnet. Rabatten fås endast när hemresan sker inom 6 timmar från din utresa. Läs mer om SnabbTursrabatten

green button hover left green button hover right gray button hover left gray button hover right gray reverse button hover left gray reverse button hover right