Priser för privatkunder

Priserna är per enkelresa och i svenska kronor (SEK) inklusive 25 procent moms.
Bil upp till 6 meter
BroPass1   194,00
ØresundPendlaren2, enkeltresa 1-16 och 51-   194,00
ØresundPendlaren2, enkeltresa 17-50   42,00
Kontantbiljett   460,00
EasyGo på Øresundsbron   437,00
10-turskort - kortet koster 3 170 3   317,00

Husbil över 6 meter, bil upp till 6 meter med släp/husvagn
eller bil 6-9 meter4
BroPass1    388,00
Kontantbiljett   920,00
EasyGo på Øresundsbron    920,00
10-turskort - kortet koster 3 170 3    634,00

Motorcykel
BroPass1   87,00
Kontantbiljett   235,00
EasyGo på Øresundsbron   235,00
10-turskort - kortet koster 1 750 3   175,00


1) I BroPass-avtalet ingår en löpande årsavgift på 350 kronor.

2) I ØresundPendlaren-avtalet ingår en löpande årsavgift på 350 kronor.

3) När du köper ett 10-turskort betalar du för samtliga turer i förskott. Kortet kostar 3 170/1 750 SEK och är giltigt i ett år från det datum då du använder det första gången. Om du inte använder samtliga turer återbetalas kortets pris minus kontantpriset för de använda turerna - dock senast 12 månader efter att kortets giltighetstid gått ut. Återbetalning sker mot en administrationsavgift på 50 SEK. Kontakta Øresundsbrons kundcenter för eventuell återbetalning.

4) Om bilen är över 6 meter och den totala längden på bil och släp/husvagn är över 9 meter.
 
Kolla ditt 10-turskort
Fyll i ditt kortnummer och se utlöpsdatum samt kvarvarande resor.
green button hover left green button hover right gray button hover left gray button hover right gray reverse button hover left gray reverse button hover right