Priser för privatkunder

Priserna är per enkelresa och i svenska kronor (SEK) inklusive 25 procent moms.
Bil upp till 6 meter
  SnabbTur5  
BroPass1 115,00 183,00
ØresundPendlaren2, enkeltresa 1-16 och 51- 115,00 183,00
ØresundPendlaren2, enkeltresa 17-50   39,00
Kontantbiljett   390,00
EasyGo på Øresundsbron   370,50
10-turskort - kortet koster 2 860 *   286,00

Husbil över 6 meter, bil upp till 6 meter med släp/husvagn
eller bil 6-9 meter4
  SnabbTur5  
BroPass1 230,00  366,00
Kontantbiljett    780,00
EasyGo på Øresundsbron    780,00
10-turskort - kortet koster 2 860 *    572,00

Motorcykel
  SnabbTur5  
BroPass1 58,00 82,00
Kontantbiljett   205,00
EasyGo på Øresundsbron   205,00
10-turskort - kortet koster 1 600 *   160,00


1) I BroPass-avtalet ingår en löpande årsavgift på 325 kronor.

2) I ØresundPendlaren-avtalet ingår en löpande årsavgift på 325 kronor.

*) När du köper ett 10-turskort betalar du för samtliga turer i förskott. Kortet kostar 2 860/1 600 SEK och är giltigt i ett år från det datum då du använder det första gången. Om du inte använder samtliga turer återbetalas kortets pris minus kontantpriset för de använda turerna - dock senast 12 månader efter att kortets giltighetstid gått ut. Återbetalning sker mot en administrationsavgift på 50 SEK. Kontakta Øresundsbrons kundcenter för eventuell återbetalning.

4) Om bilen är över 6 meter och den totala längden på bil och släp/husvagn är över 9 meter, betalas efter längden dvs. priset för 9-20 meter är 1390 sek ink. moms under 2013.

5) SnabbTurspriset gäller till och med den 31 maj 2014 på vardagar med utresa mellan kl. 17-24, samt på helger och helgdagar under hela dygnet. Rabatten fås endast när hemresan sker inom 6 timmar från din utresa. Läs mer om SnabbTursrabatten
 

Kom ihåg att du fram till den 31 maj kan använda dig av SnabbTursrabatten.
Läs mer om Snabbtursrabatten och få inspiration och erbjudanden till din Snabbtur här.
Kolla ditt 10-turskort
Fyll i ditt kortnummer och se utlöpsdatum samt kvarvarande resor.