Priser för privatkunder

Priserna är per enkelresa och i svenska kronor (SEK) inklusive 25 procent moms.
Bil upp till 6 meter
BroPass1   188,00
ØresundPendlaren2, enkeltresa 1-16 och 51-   188,00
ØresundPendlaren2, enkeltresa 17-50   40,00
Kontantbiljett   435,00
EasyGo på Øresundsbron   413,25
10-turskort - kortet koster 2 970 *   297,00

Husbil över 6 meter, bil upp till 6 meter med släp/husvagn
eller bil 6-9 meter4
BroPass1    376,00
Kontantbiljett    870,00
EasyGo på Øresundsbron    870,00
10-turskort - kortet koster 2 970 *    594,00

Motorcykel
BroPass1   85,00
Kontantbiljett   225,00
EasyGo på Øresundsbron   225,00
10-turskort - kortet koster 1 670 *   167,00


1) I BroPass-avtalet ingår en löpande årsavgift på 340 kronor.

2) I ØresundPendlaren-avtalet ingår en löpande årsavgift på 340 kronor.

*) När du köper ett 10-turskort betalar du för samtliga turer i förskott. Kortet kostar 2 970/1 670 SEK och är giltigt i ett år från det datum då du använder det första gången. Om du inte använder samtliga turer återbetalas kortets pris minus kontantpriset för de använda turerna - dock senast 12 månader efter att kortets giltighetstid gått ut. Återbetalning sker mot en administrationsavgift på 50 SEK. Kontakta Øresundsbrons kundcenter för eventuell återbetalning.

4) Om bilen är över 6 meter och den totala längden på bil och släp/husvagn är över 9 meter, betalas efter längden: priser för företagskunder
 
Kolla ditt 10-turskort
Fyll i ditt kortnummer och se utlöpsdatum samt kvarvarande resor.