Priser för privatkunder

Priserna är per enkelresa och i svenska kronor (SEK) inklusive 25 procent moms.
Bil upp till 6 meter
  SnabbTur  
BroPass1 120,00 194,00
ØresundPendlaren2, enkeltresa 1-16 och 51- 120,00 194,00
ØresundPendlaren2, enkeltresa 17-50   42,00
Kontantbiljett   425,00
EasyGo på Øresundsbron   403,75
10-turskort - kortet koster 3 170 3   317,00

Husbil över 6 meter, bil upp till 6 meter med släp/husvagn
eller bil 6-9 meter4
  SnabbTur  
BroPass1 240,00  388,00
Kontantbiljett    850,00
EasyGo på Øresundsbron    850,00
10-turskort - kortet koster 3 170 3    634,00

Motorcykel
  SnabbTur  
BroPass1 60,00 87,00
Kontantbiljett   220,00
EasyGo på Øresundsbron   220,00
10-turskort - kortet koster 1 750 3   175,00


1) I BroPass-avtalet ingår en löpande årsavgift på 350 kronor.

2) I ØresundPendlaren-avtalet ingår en löpande årsavgift på 350 kronor.

3) När du köper ett 10-turskort betalar du för samtliga turer i förskott. Kortet kostar 3 170/1 750 SEK och är giltigt i ett år från det datum då du använder det första gången. Om du inte använder samtliga turer återbetalas kortets pris minus kontantpriset för de använda turerna - dock senast 12 månader efter att kortets giltighetstid gått ut. Återbetalning sker mot en administrationsavgift på 50 SEK. Kontakta Øresundsbrons kundcenter för eventuell återbetalning.

4) Om bilen är över 6 meter och den totala längden på bil och släp/husvagn är över 9 meter.

Kom ihåg att du kan använda dig av SnabbTursrabatten.
Läs mer om Snabbtursrabatten och få inspiration och erbjudanden till din Snabbtur här.
Kolla ditt 10-turskort
Fyll i ditt kortnummer och se utlöpsdatum samt kvarvarande resor.
green button hover left green button hover right gray button hover left gray button hover right gray reverse button hover left gray reverse button hover right